Koort­s­epi­de­mie be­smet dui­zen­den Pa­ra­gu­aya­nen

Metro (Dutch Edition) - - General -

tijd ziek ge­wor­den door een be­smet­te­lijk vi­rus, ze­ker vier men­sen zijn al over­le­den. Pa­ti­ën­ten heb­ben last van hoofd­pijn, ho­ge - roe­pen in het land, zo­dat er geld vrij­ge­maakt kan wor­den voor de over­heid om de koort­s­epi­de­mie te be­strij­den. Cri­ti­ci be­schul­di­gen af­val dat in open lucht wordt ge­dumpt, zor­gen voor ide­a­le om­stan­dig­he­den voor de in­sec­ten die het vi­rus ver­sprei­den. Vol­gens waar­van ve­len geen toe­gang tot dok­ters heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.