«Meer ge­ri­a­ters voor meer ou­de­ren»

Metro (Dutch Edition) - - General -

Het te­kort aan ge­ri­a­ters, art­sen ge­spe­ci­a­li­seerd in de dia­gno­se en be­han­de­ling van ou­der­doms­ziek­ten, in de zie­ken­hui­zen dreigt de zorg voor ou­de­ren in het ge­drang te bren­gen, zegt pro­fes­sor Je­anPier­re Baey­ens van de Bel­gi­sche Ver­e­ni­ging voor Ger­on­to­lo­gie - plus­sers. Het aan­tal ge­ri­a­ters dat elk jaar in Bel­gië mag af­stu­de­ren, is wet­te­lijk be­paald. In Vlaan­de­ren zijn het er zes, in Wal­lo­nië vier. Baey­ens pleit dan ook voor een ver­dub­be­ling van dat quo­tum. Vol­gens mi­nis­ter van volks­ge­zond­heid - ni­mum­quo­ta waar naar ge­lang

@ www.ge­ri­a­trie.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.