Fa­mi­lies slui­ten zich­zelf op

Metro (Dutch Edition) - - World -

Meer dan zes­hon­derd fa­mi­lie­le­den van Co­lom­bi­aan­se ge­de­ti­neer­den wei­ge­ren de ge­van­ge­nis van Cu­cu­ta te ver­la­ten. Met hun ac­tie wil­len ze de leef­om­stan­dig­he­den in de ge­van­ge­nis aan de kaak stel­len. Ze ei­sen on­der meer ex­tra be­zoek­da­gen en be­ter sa­ni­tair. In de ge­van­ge­nis zit­ten on­ge­veer 1.100 ge­van­ge­nen, meer be­paald le­den van de ex­treem­link­se gu­er­ril­la­be­we­gin­gen FARC en ELN en ex­treem­recht­se pa­ra­mi­li­tai­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.