Thai­se re­ge­ring laat le­raars be­scher­men

Metro (Dutch Edition) - - World -

Het Thai­se ka­bi­net heeft maat­re­ge­len uit­ge­vaar­digd om de vei­lig­heid van le­raars en leer­lin­gen in het on­rus­ti­ge zui­den te be­vor­de­ren. Ze mo­gen voort­aan al­leen nog on­der be­ge­lei­ding van het le­ger of de po­li­tie van en naar school rei­zen en het aan­tal pa­trouil­les wordt op­ge­schroefd. De po­li­tie is ech­ter ook re­gel­ma­tig het doel­wit van bom­aan­sla­gen. In het over­we­gend is­la­mi­ti­sche zui­den van Thai­land voe­ren mos­lim­re­bel­len sinds be­gin 2004 een ge­wa­pen­de strijd te­gen de re­ge­ring. Daar­bij zijn al meer dan twee­dui­zend slacht­of­fers ge­val­len in de drie pro­vin­cies die aan Ma­lei­sië gren­zen. De nieu­we Thai­se re­ge­ring kiest in te­gen­stel­ling tot de af­ge­zet­te pre­si­dent Thaks­in Shi­na­wa­tra voor on­der­han­de­lin­gen met de re­bel­len, maar dat heeft voor­lo­pig nog geen suc­ces. De af­ge­lo­pen week laai­de de strijd weer in al­le he­vig­heid op met bij­na der­tig bom­aan­sla­gen en twin­tig ge­val­len van brand­stich­ting.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.