«Jood­se ko­lo­nis­ten poot­ten zich neer in na­tuur­ge­bie­den»

Metro (Dutch Edition) - - World -

De Jood­se ko­lo­nis­ten op de Wes­te­lij­ke Jordaan­oe­ver heb­ben ze­ker twin­tig ne­der­zet­tin­gen en pos­ten ge­sticht in na­tuur­par­ken en be­scherm­de ge­bie­den. Dat blijkt vol­gens de ne­der­zet­tin­gen­waak­hond Vre­de Nu uit sa­tel­liet­fo­to’s van het ge­bied. «We heb­ben weer eens la­ten zien dat Is­ra­ël door zijn zucht naar land zijn ei­gen wet­ten over­treedt», zegt een woord­voer­der. De Pa­les­tij­nen zien de ne­der­zet­tin­gen en pos­ten als een ma­nier van Is­ra­ël om grond in te pik­ken waar­van de Pa­les­tij­nen vin­den dat die hoort bij een toe­kom­sti­ge Pa­les­tijn­se staat. Het Is­ra­ë­li­sche le­ger geeft toe dat het wo­nen in be­schermd ge­bied een al­ge­meen be­kend pro­bleem is, maar be­na­drukt dat het er­te­gen op­treedt.

@ www.pea­ce­now.org.il

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.