Sa­bi­ne Sle­gers wordt eer­ste top­vrouw li­be­ra­le vak­bond

Metro (Dutch Edition) - - Business -

Sa­bi­ne Sle­gers volgt Luk De Vos op als na­ti­o­naal se­cre­ta­ris van de li­be­ra­le vak­bond ACLVB. Het is de eer­ste keer dat een vrouw aan het hoofd van de vak­bond komt. Sle­gers was tot nu ju­ri­disch ad­vi­seur van de vak­bond. Ze haal­de het van Dirk Baeck­landt, Vin­cent Van der Hae­gen en Hu­go Van Lan­c­ker. Eer­der de­ze maand werd Jan Ver­camst be­noemd tot de nieu­we voor­zit­ter van het ACLVB. Hu­go En­ge­len kwam aan het hoofd van de Vlaam­se vleu­gel. De stoe­len­dans is het ge­volg van het ver­trek van Guy Haaze.

@ www.aclvb.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.