«Air­bus schrapt 8.000 jobs in Duits­land en Frank­rijk»

Metro (Dutch Edition) - - Business -

Vlieg­tuig­bou­wer Air­bus maakt van­daag haar her­struc­tu­re­rings­plan ‘Po­wer 8’ be­kend. Vol­gens de Duit­se krant Die Welt gaat het be­drijf 3.500 ba­nen schrap­pen in Duits­land en 4.200 in Frank­rijk. In bei­de lan­den wer­ken zo’n 22.000 men­sen voor Air­bus. De Duit­se, Fran­se, Spaan­se en Brit­se vak­bon­den die bij de vlieg­tuig­bou­wer be­trok­ken zijn, heb­ben al­vast een «ac­tie­dag» aan­ge­kon­digd bin­nen twee tot drie we­ken, met be­to­gin­gen en sta­kin­gen. De bon­den vre­zen voor tien­dui­zend ont­sla­gen in heel Eu­ro­pa. Gis­tern brak al een spon­ta­ne sta­king uit in het Fran­se Mé­aul­te.

@ www.air­bus.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.