«Ik heb al­tijd mijn ge­zicht te­gen ge­had»

TA­OR­MI­NA De Os­car voor bes­te ac­tri­ce moest ze nog aan haar jon­ge­re land­ge­no­te He­len ‘The Qu­een’ Mir­ren la­ten, maar voor­als­nog blijft Da­me Ju­dy Dench de eni­ge ech­te ko­nin­gin van de Brit­se ci­ne­ma. Roem ver­gaar­de ze als de stren­ge ‘M’ in Ja­mes Bond, schit­ter

Metro (Dutch Edition) - - Movie -

U wordt in de eer­ste plaats meer als een the­a­ter- dan als

«Cre­a­tief ge­zien ben ik be­gon­nen in het be­ken­de Lon­den­se Sha­ke­spe­a­re­the­a­ter ‘The Old Vic’. Al­les van Sha­ke­spe­a­re heb ik wel ge­speeld. Hoe­wel ik al op jon­ge leef­tijd voor - ren, kreeg ik nooit de job. Toen kreeg ik tel­kens te ho­ren dat - - - eer­de toch een the­a­ter­car­ri­è­re. Op de plan­ken krijg je so­wie­so geen en­ke­le con­tro­le hebt. Je hebt geen over de scè­nes - den ge­haald. het the­a­ter -

- - - ria, ‘Mrs. Brown’. ‘Mrs. Brown’ werd in der­tig da­gen tijd op­ge - vey Wein­stein ech­ter ge­zien en be­sloot - te bren­gen. jaar klas­siek the­a­ter on­op­ge Ik dacht aan­van­ke­lijk: «Ik weet - len.» Maar dat bleek niet zo te - - knie zal heb­ben.»

«Heb je en­ke­le we­ken de tijd? - sen op de­ze we­reld kan zeg­gen zelf niet be­gon­nen als ac­tri­ce, - gen­lijk half­zacht aan ac­te­ren heb ik al­tijd werk ge­von­den in op­ge­won­den over ben, is dat ik - ge­zel­schap en een ver­haal ver oog ver­lie­zen. Je kan on­ge­lo­fe - - schap. In te­gen­stel­ling tot veel

«Oh, bij­zon­der veel. Jack Ni­chol­son voor het te laat is. Er zijn - - vind ik een af­knap­per.»

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.