Beck­hams krij­gen re­a­li­ty­soap

Metro (Dutch Edition) - - Media -

Wordt Da­vid Beck­ham de Jean-Marie Pf­aff van zijn ge­ne­ra­tie? On­danks zijn ge­mis aan mooie blon­de krul­len heeft hij al­vast even­veel looks als de doel­man in zijn gou­den ja­ren, en ook op la­te­re leef­tijd lijkt hun par­cours steeds meer ge­lijk te lo­pen. Bij wij­ze van ken­nis­ma­king met het Ame­ri­kaan­se pu­bliek krij­gen de Beck­hams vol­gend jaar een heu­se re­a­li­ty­soap op de Ame­ri­kaan­se zen­der NBC. Beck­ham, die vol­gend jaar gaat spe­len bij het lo­ka­le LA Ga­laxy, krijgt voor de show 10 mil­joen pond. «Ame­ri­ka zal gek zijn op de hu­mor van Vic­to­ria. », zegt ma­na­ger Si­mon Ful­ler. Dat is ook het brein ach­ter ‘Idool’. Ful­ler lijkt ons dan ook niet met­een de aan­ge­we­zen per­soon om hu­mor te be­oor­de­len

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.