Man­ne­lij­ke BV’s uit de kle­ren

Metro (Dutch Edition) - - Media -

Bent u het be­te­re bor­sten- en bil­len­werk van de Vlaam­se vrou­we­lij­ke BV’s ook een beet­je beu? Voor zijn nieuw­ste cam­pag­ne heeft Kom op te­gen Kan­ker vijf be­ken­de Vlaam­se man­nen kun­nen over­tui­gen om naakt te gaan voor het goe­de doel. Pe­ter Van de Vei­re, Stan Van Sa­mang, Tom Co­ninx, Bart Pee­ters en Marc Van Eeg­hem lie­ten zich ge­wil­lig fo­to­gra­fe­ren door Lie­ve Blan­c­quart. Wie al dat lek­kers in vol­le glo­rie wil aan­schou­wen, moet het borston­der­zoek op de web­si­te on­der­schrij­ven. Dan la­ten de he­ren, die nu nog ze­dig al­les be­dekt hou­den, steeds meer van hun schaam­te va­ren.

@ www.laat­wat­zien.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.