Waar vindt An­na Ni­co­le rust?

Metro (Dutch Edition) - - Media -

An­na Ni­co­le Smith krijgt voor­lo­pig geen laat­ste rust­plaats op de Ca­ra­ï­bi­sche ei­lan­den­groep de Ba­ha­ma’s. Dat heeft een rech­ter in Flo­ri­da be­slist. Eer­der had een recht­bank het li­chaam toe­ge­we­zen aan de voogd van­haar­vijf­maan­den­ou­de­doch­ter.Die­wil­de­voor­ma­li­ge Play­ma­te van het jaar be­gra­ven naast haar vo­rig jaar over­le­den zoon. Haar moe­der wil An­na Ni­co­le Smith ech­ter in haar thuis­staat be­gra­ven zien en ging in be­roep te­gen de uit­spraak. De voor­bije ja­ren woon­de Smith op de Ba­ha­ma’s, waar nog een rechts­zaak loopt over het bi­o­lo­gi­sche va­der­schap van haar doch­ter. Smith stierf en­ke­le we­ken ge­le­den in bi­zar­re om­stan­dig­he­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.