Stou­te Bob­by moet naar cel

Metro (Dutch Edition) - - Media -

Zan­ger Bob­by Brown, bij ons be­ter be­kend als de stou­te ex-me­neer Whit­ney Hous­ton, is ver­oor­deeld tot der­tig da­gen cel­straf voor het ach­ter­hou­den van 20.000 dol­lar aan ali­men­ta­tie­geld. Na ge­lijk­aar­di­ge ver­oor­de­lin­gen in 2004 en 2005 dien­de een an­de­re ex, Kim Ward, met wie Brown twee kin­de­ren heeft, een nieu­we klacht in. «Dit ak­koord werd ge­slo­ten toen Bob­by nog een be­ken­de ster was. Nu heeft hij al een paar jaar geen plaat meer ge­maakt en zit hij zon­der werk. Het gaat om - ci­ë­le el­len­de is bo­ven­dien nog niet in zicht. Na 14 jaar hu­we­lijk,dat­bol­stond­vandedrug­sen­hui­se­lijk­ge­weld, is Brown in een echt­schei­ding ver­wik­keld met zan­ge­res Whit­ney Hous­ton.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.