Big Bro­ther-ster Ja­de Goody op ver­zoe­nings­tour in In­dia

Metro (Dutch Edition) - - Media -

De ver­welk­te schoon­heids­ko­nin­gin Ja­de Goody,diein­hetBrit­se­pro­gram­maCe­le­bri­ty­BigBro­ther voor op­schud­ding zorg­de met haar ra­cis­tisch ge­scheld te­gen Bol­ly­woodster Shil­pa Shet­ty, is op be­zoek in In­dia om zich te ver­ont­schul­di­gen voor haar ge­drag. «Het spijt me dat ik zo­veel men­sen pijn ge­daan heb», ver­klaar­de Good­y­opeen­pers­con­fe­ren­tie­die­li­ve­uit­ge­zon­den­werd op de In­di­a­se te­le­vi­sie. De Brit­se an­tis­ter be­zocht la­ter op­de­da­goo­k­een­lief­da­dig­heids­cen­trum­voor­kin­de­ren, geen pu­bli­ci­teits­stunt. An­ders had ik de Brit­se tab­loids wel mee­ge­no­men. Ik wil en­kel de­ze kin­de­ren hel­pen.» Naar ei­gen zeg­gen had Goody het veel te druk om Shil­pa Shet­ty te ont­moe­ten. De In­di­a­se ac­tri­ce was in En­ge­land een gro­te on­be­ken­de, tot Goody haar in Big Bro­ther met het koos­naam­pje ‘Shil­pa Pop­pa­dum’ be­dacht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.