«Cel­straf van 200 jaar is niet over­dre­ven»

Metro (Dutch Edition) - - Topics -

Het Ame­ri­kaan­se Hoog­ge­rechts­hof wei­gert het be­roep te be­han­de­len van een man die in de staat Ari­zo­na tot 200 jaar cel ver­oor­deeld werd voor het be­zit van kin­der­por­no. Vol­gens de 52-ja­ri­ge le­raar Mor­ton Ber­ger staat de straf­maat zo in wan­ver­hou­ding tot zijn mis­daad dat ze in strijd is met de grond­wet. «Als ik be­recht zou zijn voor een fe­de­raal hof of in een an­de­re staat, zou de straf veel lich­ter ge­weest zijn.» De staat Ari­zo­na, waar de man be­trapt werd met dui­zen­den plaat­jes op zijn com­pu­ter, heeft de streng­ste straf­fen van het he­le land op het be­zit van kin­der­por­no. De open­baar aan­kla­ger eis­te zelfs een ge­van­ge­nis­straf van 340 jaar te­gen de man. In Bel­gië staan cel­straf­fen tot maxi­maal één jaar op het be­zit van kin­der­por­no.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.