Big Bro­ther in het klein

Metro (Dutch Edition) - - Games & Gadgets -

Met de Snoop­S­tick, die in min­der dan een mi­nuut op el­ke com­pu­ter ge­ïn­stal­leerd kan wor­den, kan je via je ei­gen pc thuis vol­gen wat de an­der al­le­maal aan het uit­vre­ten is op het in­ter­net, gaan­de van in­stant mes­sa­ge-con­ver­sa­ties tot si­tes die be­zocht wor­den. Als je ie­mand be­trapt op het sur­fen naar twij­fel­ach­ti­ge si­tes, kan je de ‘over­tre­der’ een be­richt­je stu­ren en zelfs het in­ter­net af­slui­ten.

@

www.snoop­s­tick.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.