Kof­fie met crois­sant in het nieu­we sta­ti­ons­ge­bouw Mol

Van­af maart wor­den de rei­zi­gers ver­wel­komd in het nieu­we sta­ti­ons­ge­bouw van Mol. Een rui­me ont­vangst­hal met twee lo­ket­ten, zit­ban­ken en een sta­ti­ons­buf­fet zor­gen voor het ei­gen­tijd­se ont­haal van de rei­zi­gers. Om­dat de bouw twee jaar lan­ger duur­de dan ge­pl

Metro (Dutch Edition) - - Reisinfo Nmbs-groep -

Een nieu­we cen­traal ge­le­gen voet­gan­gers­tun­nel zorgt voor de vlot­te be­reik­baar­heid van de per­rons. Klan­ten met be­perk­te mo­bi­li­teit kun­nen ge­bruik ma­ken van lif­ten om de per­rons te be­rei­ken. Ho­ge­re per­rons zor­gen voor een vlot­ter in en uit de trein stap­pen. Na­dat tech­ni­sche in­stal­la­tie uit het ou­de sta­ti­ons­ge­bouw is ver­huisd, kan het wor­den af­ge­bro­ken. Zo wordt plaats ge­ruimd voor een Aan de stal­ling komt een lui­fel die een schuil­plaats zal bie­den voor de bus­rei­zi­gers. Op per­ron één komt vol­gend jaar een over­dek­te ga­le­rij, zo­dat rei­zi­gers bij re­gen op com­for­ta­be­le wij­ze van­uit het sta­ti­on de voet­gan­gers­tun­nel kun­nen be­rei­ken. Het sta­ti­on van Mol is een be­lang­rijk knoop­punt op de ver­bin­ding Neer­pelt- Ant­wer­pen en Has­selt-Ant­wer­pen. Op een week­dag stap­pen ruim 2000 rei­zi­gers in de trein.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.