Moet je je Trein­kaart bin­nen­kort va­li­de­ren?

Dank­zij “Tic­ket on li­ne” kan dit ge­woon van ach­ter je com­pu­ter thuis of op het werk. Prak­tisch, vei­lig en voor­al zeer een­vou­dig.

Metro (Dutch Edition) - - Reisinfo Nmbs-groep -

Surf naar www.nmbs.be , kies de ru­briek “Koop on li­ne” en hou je Trein­kaart bij de hand : - Geef je Trein­kaart­num­mer en ge­boor­te­da­tum in; - Be­paal wan­neer je va­li­de­ring moet in­gaan. Va­li­de­ren is mo­ge­lijk van 31 tot 10 da­gen voor­af; - Kies een gel­dig­heids­pe­ri­o­de: 1 week, 1 maand, - pus); - Ver­meld het le­ve­rings­adres en wie de va­li­de­ring be­taalt; - Be­taal on li­ne met je kre­diet­kaart (Vi­sa, Mas­terCard of Ame­ri­can Ex­press) of via in­ter­net­ban­kie­ren (ING, Dexia, of KBC/CBC). Er wor­den je geen ex­tra kos­ten aan­ge­re­kend. De va­li­de­ring wordt je de eerst­vol­gen­de werk­dag na aan­koop op­ge­stuurd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.