Fer­ra­ri wil Mi­chael Schu­ma­cher als team­chef

Metro (Dutch Edition) - - Sports -

Fer­ra­ri gaat er al­les aan doen om Mi­chael Schu­ma­cher te en­ga­ge­ren als team­chef van het Ita­li­aan­se For­mu­le 1-team. Dat zegt di­rec­teur-ge­ne­raal van Fer­ra­ri Jean Todt in een au­to­sport­ma­ga­zi­ne. «Het zou fan­tas­tisch zijn als Mi­chael zou zeg­gen dat team­chef wor­den de vol­gen­de stap in zijn car­ri­è­re wordt», al­dus Todt. Schu­ma­cher reed elf jaar voor Fer­ra­ri. Eind 2006 zet­te hij een punt ach­ter zijn car­ri­è­re, maar hij bleef wel ach­ter de scher­men wer­ken als ad­vi­seur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.