Eer­ste veld­slag tus­sen An­der­lecht en Genk

BRUSSEL De num­mers één en twee van het voet­bal­klas­se­ment ont­moe­ten el­kaar van­avond in de kwart­fi­na­les van de be­ker. Wie wint, staat psy­cho­lo­gisch sterk in de te­rug­wed­strijd én in de ti­tel­con­fron­ta­tie van vol­gen­de week. Voor An­der­lecht wordt het dé match v

Metro (Dutch Edition) - - Sports -

Wie van­avond de con­tro­le over de zap­per kan ver­o­ve­ren is met An­der­lecht-Genk bij­na ze­ker van een span­nen­de wed­strijd. An­der­lecht heeft wat goed te ma­ken na een ronduit zwak­ke pres­ta­tie af­ge­lo­pen week­end op het veld van Lo­ke­ren. Van het cham­pag­ne­voet­bal waar­mee de club groot mee is ge­wor­den, was niet veel meer te mer­ken. An­der­lecht-ma­na­ger Her­man Van Hols­beeck: «In de we­ken die ko­men moet nu al­les wij­ken voor het re­sul­taat.» En dat zal no­dig zijn, want al was de laat­ste match van Genk te­gen Roe­se­la­re niet oog­stre­lend, win­nen de­den ze wel. Genk loopt com­plex­loos te voet­bal­len en nam bo­ven­dien dit week­end twee pun­ten voor­sprong op An­der­lecht in de ti­tel­strijd. Laat er dus geen twij­fel zijn over waar de druk ligt. Vol­gen­de week volgt bo­ven­dien de con­fron­ta­tie tus­sen Genk en An­der­lecht in de de com­pe­ti­tie. Wie van­avond wint, heeft al­les­zins een psy­cho­lo­gisch voor­deel in de vol­gen­de wed­strijd en mag al een op­tie pak­ken op de ti­tel. De rest van de top vijf in het klas­se­ment neemt het op te­gen twee­de­klas­se­clubs. Die doen het op­val­lend goed in de be­ker dit sei­zoen. Staan van­avond nog op het pro­gram­ma: de West-Vlaam­se der­by tus­sen Club Brug­ge en Kort­rijk, Ant­werp-Standard en AA Gent-KV Me­che­len. Net als An­der­lecht moe­ten de troe­pen van Ge­or­ge Leek­ens drin­gend wat moois la­ten zien. Drie we­ken ge­le­den ging Gent on­der­uit in Char­le­roi en sinds­dien ging het van kwaad naar er­ger met de Buf­fa­lo’s. Nul op ne­gen is niet met­een een ge­droom­de uit­gans­po­si­tie, zelfs te­gen een twee­de­klas­ser.

@ www.rs­ca.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.