«Vier in plaats van twee lijn­rech­ters»

Metro (Dutch Edition) - - Sports -

Pre­si­dentSep­pBlat­ter van de we­reld­voet­bal­bond (FIFA) lan­ceert nog maar eens eens een idee­tje om het voet­bal aan­trek­ke­lij­ker te ma­ken. Blat­ter wil het aan­tal grens­rech­ters uit­brei­den van twee naar vier. «Met vier lijn­rech­ters én oor­tjes kan de scheids­rech­ter zich be­ter op de bal con­cen­tre­ren», liet Blat­ter in een in­ter­view met het voet­bal­ma­ga­zi­ne Eu­ro­soc­cer op­te­ke­nen. De Zwit­ser vindt dat het ni­veau van de grens­rech­ters de laat­ste ja­ren veel is ver­be­terd, maar de ar­bi­ters zijn vol­gens hem nog te ‘dia­go­naal ge­o­ri­ën­teerd’, om­dat ze maar twee grens­rech­ters heb­ben. Een twee­de as­sis­tent-scheids­rech­ter aan el­ke kant moet dat ver­hel­pen. Eer­der pleit­te Blat­ter al voor gro­te­re doe­len om de sport aan­trek­ke­lij­ker te ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.