UCI en gro­te Ron­des ro­ken vre­des­pijp

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

BRUSSEL De In­ter­na­ti­o­na­le Wie­ler­unie (UCI) en de or­ga­ni­sa­to­ren van de drie gro­te wie­ler­ron­des heb­ben na lang on­der­han­de­len een wa­pen­stil­stand ge­te­kend. Het gaat dui­de­lijk om een ge­wa­pen­de vre­de, want de kern van het pro­bleem is ver­re van op­ge­lost. De wor­ste­ling om de macht en de cen­ten gaat dus door, maar voor het oog van de bui­ten­we­reld is al­les weer peis en vree. Con­creet be­te­kent dat dat 18 ploe­gen van de be­laag­de ProTour zon­dag aan de start ko­men van Pa­rijs-Ni­ce. Nieuw­ko­mers Uni­bet en Ast­a­na val­len uit de boot, ten­zij ze een wild­card krij­gen van de or­ga­ni­sa­to­ren. De Zweeds-Bel­gi­sche for­ma­tie maakt ech­ter wei­nig kans om in Frank­rijk te mo­gen fiet­sen, om­dat daar een staats­mo­no­po­lie op kans­spe­len van kracht is. Het team stapt naar het ge­recht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.