Dooi in be­vro­ren re­la­ties tus­sen VS en Noord-Ko­rea

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

NEw YoRk De Ver­e­nig­de Sta­ten en Noord-Ko­rea heb­ben gis­te­ren in New York een twee­de dag van bi­la­te­raal over­leg ge­hou­den over een dooi in de di­plo­ma­tie­ke be­trek­kin­gen. Die wa­ren flink be­vro­ren sinds het ein­de van de Ko­re­aan­se oor­log meer dan vijf­tig jaar ge­le­den, toen de VS een co­a­li­tie aan­voer­den te­gen het com­mu­nis­tisch be­wind in het land. De toe­na­de­ring tus­sen bei­de lan- den komt er na het suc­ces­vol­le zes­lan­den­over­leg drie we­ken ge­le­den, waar­op Noord-Ko­rea zich in ruil voor eco­no­mi­sche steun be­reid ver­klaar­de zijn atoom­pro­gram­ma stil te leg­gen. Tus­sen top­on­der­han­de­laars Chris­top­her Hill en Kim Kye-gwan ston­den ge­sprek­ken ge­pland over de schrap­ping van Noord-Ko­rea van de lijst met schur­ken­sta­ten en een ein­de aan de sanc­ties.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.