Wal­lo­nië ver­biedt plas­tic weg­werp­zak­ken

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

Na­mEN Het uit­de­len van plas­tic zak­ken voor een­ma­lig ge­bruik door su­per­mark­ten is van­af 2010 ver­bo­den in Wal­lo­nië. De Waal­se par­le­ments­le­den Car­lo Di An­to­nio (cdH) en Jo­ël­le Ka­pom­po­le (PS) had­den in 2005 al voor­ge­steld om een der­ge­lij­ke re­gel in te voe­ren. Ze zijn er nu in ge­slaagd om het ver­bod te la­ten stem­men via een amen­de­ment op een ont­werp van de Waal­se re­ge­ring over het af­val­be­heer in de re­gio. Groot­wa­ren­hui­zen moe­ten van­af 2010 de weg­werp­zak­ken ach­ter­we­ge la­ten, ten laat­ste in 2012 moet ook de klein­han­del vol­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.