Strijd te­gen fis­ca­le frau­de brengt € 817 mil­joen op

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

brussel De strijd te­gen de fis­ca­le frau­de heeft in 2006 zo’n € 817 mil­joen op­ge­le­verd. Dat is 304 mil­joen meer dan de 513 mil­joen in 2005, zo heeft de be­voeg­de staats­se­cre­ta­ris Her­vé Ja­mar ( foto) be­kend­ge­maakt. De gro­te­re op­brengst heeft on­der meer te ma­ken met het per­fec­ti­o­ne­ren van de op­spo­ring en con­tro­le van be­schik­ba­re ge­ge­vens over be­las­ting­plich­ti­gen via ‘da­ta­mi­ning’. De meest voor­ko­men­de vorm van fis­ca­le frau­de blijft het fe­no­meen van de btw-car­rou­sels. CD&V-Ka­mer­lid Carl De­vlies heeft ech­ter kri­tiek op de cij­fers, die vol­gens hem «niet trans­pa­rant» zijn. Zijn sp.a-col­le­ga Dirk Van der Mae­len is wel te­vre­den, maar het kan nog al­tijd be­ter. Ook hij ver­moedt dat er spra­ke is van «ge­flat­teer­de cij­fers».

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.