Wal­lo­nië kan re­ke­nen op mil­jar­den­sub­si­die

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

luIk Eu­ro­pa geeft in to­taal € 1,1 mil­jard steun aan de Waal­se eco­no­mie voor de pe­ri­o­de van 2007 tot 2013. Dat heeft Waals mi­nis­ter voor on­der­zoek en tech­no­lo­gie Marie-Do­mi­ni­que Si­mo­net aan­ge­kon­digd. Daar­naast wordt er ook nog eens € 1,5 mil­jard vrij­ge­maakt door het Waal­se ge­west. «Tel daar nog € 1,5 mil­jard bij van de pri­vé-in­du­strie en de to­ta­le in­ves­te­ring kan op­lo­pen tot € 4 mil­jard», re­kent Si­mo­net uit. «Het doel is om de nieu­we eco­no­mi­sche dy­na­miek die ge­ïn­tro­du­ceerd werd door het Marshall­plan ver­der te steu­nen», zegt de mi­nis­ter nog. Het groot­ste deel van de € 2,6 mil­jard die Eu­ro­pa en Wal­lo­nië in­ves­teert, gaat naar He­ne­gou­wen (ruim € 1,5 mil­jard).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.