«Co­len heeft de kie­zers be­dro­gen»

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

mOl Ka­mer­lid Alexan­dra Co­len heeft haar ont­slag ge­ge­ven als ge­meen­te­raads­lid voor het Vlaams Be­lang in de Kem­pen­se ge­meen­te Mol. Daar­mee houdt de po­li­ti­ca het na am­per twee maan­den of­fi­ci­eel voor be­ke­ken in het Mol­se be­stuur. De re­den voor het ont­slag is haar toe­kom­sti­ge ver­huis naar de ge­meen­te Kas­ter­lee waar­door ze niet lan­ger vol­doet aan de voor­waar­den om in de Mol­se ge­meen­te­raad te ze­te­len. Vol­gens som­mi­ge po­li­ti­ci was die ver­huis al be­kend voor de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen en heeft ze dus kie­zers­be­drog ge­pleegd door zich toch kan­di­daat te stel­len. «Haar af­we­zig­heid op de ver­kie­zings­de­bat­ten was een voor­te­ken», zegt Jong Open Vld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.