Lijst De­dec­ker krijgt vol­doen­de hand­te­ke­nin­gen

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

brussel Jean-Marie De­dec­ker heeft naar ei­gen zeg­gen de no­di­ge hand­te­ke­nin­gen ver­za­meld om met zijn Lijst De­dec­ker aan de fe­de­ra­le ver­kie­zin­gen deel te ne­men. De wet voor­ziet dat twee se­na­to­ren en drie ka­mer­le­den moe­ten te­ke­nen, zegt de se­na­tor. Het Vlaams Be­lang zou al heb­ben toe­ge­zegd en ook de door sp.a ge­co­öp­teer­de Ja­cin­ta De Roeck wil haar hand­te­ke­ning zet­ten om­dat ze ver­wacht dat De­dec­ker stem­men kan af­pak­ken van het Vlaams Be­lang. Hu­go Co­ve­liers is niet van plan te te­ke­nen: «Ik ver­moed dat hij door de toe­zeg­ging van het Vlaams Be­lang mijn hand­te­ke­ning niet no­dig heeft», klinkt het droog­jes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.