Ac­tie­plan vi­seert kin­der­mis­bruik in het bui­ten­land

Metro (Dutch Edition) - - General -

brussel Bel­gen in het bui­ten­land die ge­con­fron­teerd wor­den met kin­der­pros­ti­tu­tie, mo­gen dat niet zo­maar links la­ten lig­gen maar moe­ten dat ac­tief mel­den bij de be­voeg­de dien­sten. Dat is de bood­schap die de fe­de­ra­le po­li­tie en ECPAT (Stop kin­der­pros­ti­tu­tie, kin­der­por­no en han­del in kin­de­ren) wil­len mee­ge­ven met hun nieu­we ac­tie­plan. «De cam­pag­ne richt zich zo­wel op toe­ris­ten als op mi­li­tai­ren, za­ken­rei­zi­gers, vracht­wa­gen­chauf­feurs en am­bas­sa­de­per­so­neel», zegt Kat­lijn De­c­ler­cq van ECPAT. «Veel toe­ris­ten den­ken dat in het bui­ten­land een ge­doog­be­leid heerst voor kin­der­pros­ti­tu­tie. Ze moe­ten ech­ter be­sef­fen dat Bel­gi­sche recht­ban­ken de mo­ge­lijk­heid heb­ben een per­soon ook te straf­fen voor het mis­bruik dat hij el­ders heeft be­gaan.»

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.