Sek­ta­risch ge­weld richt bloed­bad aan on­der sjii­ti­sche pel­grims

Metro (Dutch Edition) - - World -

hil­lah Een dub­be­le zelf­moord­aan­slag op sjii­ti­sche pel­grims in de Ira­ke­se stad Hil­lah heeft het le­ven ge­kost aan ten­min­ste 93 men­sen. Ook op an­de­re plaat­sen in het land wer­den tien­tal­len sji­ie­ten tij- dens hun pel­grims­tocht ver­moord. In Bagdad kost­te sek­ta­risch ge­weld het le­ven aan vijf pel­grims die net be­gon­nen wa­ren aan een tocht van 110 ki­lo­me­ter naar de stad Ker­ba­la. Met de pel­grims­tocht slui­ten de sji­ie­ten een pe­ri­o­de van veer­tig da­gen rouw om de dood van de klein­zoon van de pro­feet Mo­ham­med. Ook het Ame­ri­kaan­se le­ger bleef niet ge­spaard van ge­weld. Ne­gen mi­li­tai­ren sneu­vel­den bij de ex­plo­sie van twee berm­bom­men in Bagdad. La­ter op de dag be­vrijd­den op­stan­de­lin­gen zo’n 150 ge­de­ti­neer­den uit de ge­van­ge­nis van Ba­du­sh in het noor­den van Irak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.