Po­len speurt naar dis­si­den­te sche­ten­la­ter

Metro (Dutch Edition) - - World -

De Pool­se po­li­tie is een na­ti­o­na­le zoek­ac­tie be­gon­nen naar een bij­zon­de­re po­li­tie­ke mis­da­di­ger. Toen in­spec­teurs hem bij een con­tro­le in het trein­sta­ti­on van War­schau vroe­gen wat hij vond van de pre­si­dent, gaf hij luid­op zijn ge­dacht. De man noem­de pre­si­dent Kac­zyn­ski een er­ge­re dic­ta­tor dan on­der het com­mu­nis­me en zet­te zijn woor­den kracht bij door een knal­len­de scheet te la­ten. De min­ach­ting van het staats­hoofd kost­te hem een pro­ces, maar hij stuur­de zijn kat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.