Thai­se jun­ta haalt on­af­han­ke­lij­ke zen­der uit de lucht

Metro (Dutch Edition) - - World -

bang­kok De Thai­se re­ge­ring heeft de over­na­me aan­ge­kon­digd van de eni­ge on­af­han­ke­lij­ke te­le­vi­sie­zen­der in het land, iTV. Of­fi­ci­eel haalt het re­gime in Bang­kok, dat ge­ïn­stal­leerd werd door de lei­ders van een mi­li­tai­re coup, de zen­der uit de lucht van­we­ge zijn schul­den aan de Thai­se staat. In to­taal gaat het om een be­drag van € 2,3 mil­jard aan on­be­taal­de boe­tes, ren­tes en uit­zend­rech­ten. De di­rec­tie van de zen­der liet de voor­bije we­ken we­ten dat het der­ge­lijk be­drag on­mo­ge­lijk kan op­hoes­ten. De zen­der was ooit in han­den van ex-pre­mier Thaks­in Shi­na­wa­tra, die eind vo­rig jaar na een staats­greep aan de deur ge­zet werd. Diens be­drijf Shin­corp, dat 53% van de aan­de­len in han­den hield, ver­kocht iTV vo­rig jaar aan de Singapo­re­se over­heids­hol­ding Te­ma­sek. Voor­lo­pig komt de zen­der in han­den van de Thai­se rijks­voor­lich­tings­dienst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.