Tai­wan test nieu­we kruis­ra­ket voor lan­ge af­stand

Metro (Dutch Edition) - - World -

tai­wan De mi­ni­staat Tai­wan heeft vo­ri­ge maand een nieu­we mi­li­tai­re kruis­ra­ket ge­test die in staat is om de Chi­ne­se fi­nan­ci­ë­le hoofd­ste­den Shang­hai en Hong­kong te tref­fen. Dat be­richt de plaat­se­lij­ke krant Uni­ted Dai­ly News. Het nieuws komt slechts een dag na­dat het Chi­ne­se Volks­con­gres, de top­bij­een­komst van de com­mu­nis­ti­sche func­ti­o­na­ris­sen, aan­kon­dig­de zijn mi­li­tai­re uit­ga­ven met bij­na een vijf­de op te trek­ken. Bo­ven­dien hield de Tai­wa­ne­se pre­si­dent Chen een har­de speech pro on­af­han­ke­lijk­heid. Een dooi in de ge­span­nen re­la­tie tus­sen Chi­na en zijn «af­val­li­ge pro­vin­cie» lijkt er niet met­een in te zit­ten. Vi­ce-pre­si­dent An­net­te Lu (foto), een groot voor­stan­der van on­af­han­ke­lijk­heid, is de gro­te fa­vo­riet voor de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen van vo­rig jaar, wat haar het koos­naam­pje ‘Gek­ke An­net­te’ op­le­ver­de in Pe­king.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.