«Men­sen­rech­ten ver­slech­te­ren in Rus­land en Chi­na»

Metro (Dutch Edition) - - World -

wAS­hing­ton In zijn meest re­cen­te rap­port over de men­sen­rech­ten in de we­reld heeft het Ame­ri­kaan­se mi­nis­te­rie van bui­ten­land­se za­ken fel­le kri­tiek op Noord-Ko­rea, Iran en Soe­dan. Naast die usual sus­pects krij­gen dit jaar ook Rus­land en Chi­na een flin­ke veeg uit de pan. Vol­gens de VS gaat het van kwaad naar er­ger met de ver­vol­ging van po­li­tie­ke en re­li­gi­eu­ze op­po­si­tie in Chi­na, ter­wijl Rus­land fel in­hakt op de me­nings­vrij­heid en on­af­han­ke­lij­ke media. De moord op jour­na­lis­te An­na Po­litkovs­ka­ja is daar­van een schrij­nend voor­beeld. Li­be­ria en Ma­rok­ko zijn de lan­den waar het meest voor­uit­gang ge­boekt is. De toe­stand is dan weer het ergst in het Soe­da­ne­se Dar­foer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.