Eer­ste deel vre­des­macht landt in So­ma­lië

Metro (Dutch Edition) - - World -

Mo­gA­DiS­hu In de So­ma­li­sche hoofd­stad Mo­ga­dis­hu zijn de eer­ste vre­des­troe­pen van de Afri­kaan­se Unie (AU) aan­ge­ko­men. Het gaat om een eer­ste con­tin­gent van 400 Oe­gan­de­se mi­li­tai­ren die de voor­hoe­de vor­men van een rui­me­re vre­des­macht. Die moet de over­gangs­re­ge­ring in staat stel­len op­nieuw haar ge­zag te in­stal­le­ren na­dat de ra­di­ca­le Is­la­mi­ti­sche Recht­ban­ken eind vo­rig jaar ver­dre­ven wer­den. Kam­pa­la heeft op ter­mijn 1.700 mi­li­tai­ren be­loofd, maar ook Ni­ge­ria, Bu­run­di, Gha­na en Ma­la­wi heb­ben troe­pen toe­ge­zegd. De AU zou een troe­pen­macht van 8.000 man op de been wil­len bren­gen. Een warm ont­haal kre­gen de mi­li­tai­ren niet be­paald, want bij aan­komst op de lucht­ha­ven wer­den ze met­een on­der vuur ge­no­men door cel­len van de mos­lim­mi­li­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.