Au­stra­li­sche re­ge­ring geeft fi­at voor over­na­me Qan­tas

Metro (Dutch Edition) - - Business -

cANberrA De Au­stra­li­sche re­ge­ring heeft la­ten we­ten geen be­zwaar te heb­ben te­gen de over­na­me van de lucht­vaart­maat­schap­pij Qan­tas. Vol­gens de re­ge­ring heeft ze de ver­ze­ke­ring ge­kre­gen dat de lucht­vaart­maat­schap­pij ook na de over­na­me voor het me­ren­deel in Au­stra­li­sche han­den blijft. Een deels bui­ten­lands con­sor­ti­um is be­reid € 6,6 mil­jard neer te tel­len voor Qan­tas. De lucht­vaart­maat­schap­pij met het be­ken­de rood-wit­te kan­goe­roe-lo­go is een na­ti­o­naal icoon. De ver­koop lag dan ook ui­terst ge­voe­lig en stond hoog op de po­li­tie­ke agen­da in Au­stra­lië. Nu zijn de aan­deel­hou­ders van Qan­tas aan zet. Zij heb­ben het laat­ste woord.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.