Sms moet il­le­ga­len te­gen­gaan

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

Lon­dEn Groot-Brit­tan­nië gaat bui­ten­lan­ders via sms wij­zen op het ein­de van hun ver­blijfs­ver­gun­ning. Het gaat om een pi­loot­pro­ject dat be­hoort tot een pak maat­re­ge­len waar­mee de re­ge­ring-Blair har­der wil op­tre­den te­gen il­le­ga­le im­mi­gra­tie. Bui­ten­lan­ders zul­len de ko­men­de we­ken, wan­neer ze een vi­sum krij­gen, al een te­le­foon­num­mer moe­ten op­ge­ven waar­op ze te be­rei­ken zijn. Nog voor mei wordt be­gon­nen met het tes­ten van het sys­teem voor de tekst­be­rich­ten. Vol­gens bui­ten­land­mi­nis­ter Jo­hn Reid kost de il­le­ga­le im­mi­gra­tie de Brit­se be­las­ting­be­ta­ler steeds meer. An­de­re maat­re­ge­len die wor­den over­wo­gen, zijn het wei­ge­ren van uit­ke­rin­gen van il­le­ga­len en het be­boe­ten van huis­ba­zen die hen een woonst ver­hu­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.