In­tiem in­ter­vie­wen

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

BEL­faST Een jour­na­list of tien wil zon­der uit­stel van Ger­ry Adams ho­ren voor wie hij heeft ge­stemd bij de par­le­ments­ver­kie­zin­gen in Noord-Ier­land. Dat kun­nen wij u ook ver­tel­len zon­der hals­bre­ken­de toe­ren uit te ha­len: voor de lijst­trek­ker van Sinn Féin. Na de ver­kie­zin­gen heb­ben de he­ren po­li­ti­ci krap twee we­ken om een re­ge­ring te vor­men, an­ders doet To­ny Blair de boe­ken toe. Blz. 4

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.