Twee Bel­gi­sche blauw­hel­men ko­men om in Li­ba­non

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

kfaR ShUBa Twee Bel­gi­sche blauw­hel­men van de VN-vre­des­macht Unifil in Li­ba­non zijn om het le­ven ge­ko­men toen ze met hun pant­ser­voer­tuig in een ra­vijn in Zuid-Li­ba­non re­den. Twee an­de­ren raak­ten ge­wond. Dat maak­te een woord­voer­der van Unifil be­kend en is be­ves­tigd door het mi­nis­te­rie van de­fen­sie. De vier mi­li­tai­ren voer­den een ver­ken­nings­op­dracht uit om de ra­dio­ver­bin­ding te tes­ten tij­dens ont­mij­nings­ope­ra­ties in het ge­bied toen hun Pand­ur-pant­ser­voer­tuig om een nog on­dui­de­lij­ke re­den in een ra­vijn be­land­de. Bel­gië heeft sinds ok­to­ber vo­rig jaar 370 mi­li­tai­ren in Li­ba­non. De mis­sie van de Bel­gi­sche blauw­hel­men komt niet in het ge­drang om­dat het om een on­ge­val ging, al­dus het mi­nis­te­rie van de­fen­sie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.