«Ik ben geen om­buds­man voor fiets­pa­den»

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

De Vlaam­se over­heid heeft de 47-ja­ri­ge Jan Pel­ck­mans voor­ge­steld als de al­ler­eer­ste Vlaam­se fiets­ma­na­ger. Pel­ck­mans noemt de ver­be­te­ring van de in­fra­struc­tuur één van zijn be­lang­rijk­ste pri­o­ri­tei­ten, al wil hij nu ook weer niet uit­groei­en tot de om­buds­man voor al­ler­lei klach­ten over fiets­pa­den. «Maar ik wil wel een sys­teem op po­ten zet­ten dat re­ke­ning houdt met op­mer­kin­gen.» De Vlaam­se over­heid spen­deert jaar­lijks € 60 mil­joen aan fiets­pro­jec­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.