Eu­ro­pa slaat en zalft over paar­se be­gro­ting

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

brussel Als de Bel­gi­sche re­ge­ring in 2005 haar doel­stel­ling van een over­schot van 0,5% van het bbp op de be­gro­ting wil ha­len, zal ze haar in­span­nin­gen flink moe­ten op­voe­ren. In de eer­ste plaats zal Bel­gië zijn een­ma­li­ge ope­ra­ties moe­ten ver­van­gen door struc­tu­re­le maat­re­ge­len. De ge­plan­de over­schot­ten zijn bij­na vol­le­dig te dan­ken aan de da­len­de ren­te­las­ten, zo luidt het oor­deel van de Eu­ro­pe­se com­mis­sie. Toch is de com­mis­sie po­si­tief over de Bel­gi­sche open­ba­re fi­nan­ci­ën in de pe­ri­o­de 2006-2010. «Het stre­ven naar een over­heids­schuld on­der de 75% van het bbp ligt bin­nen de gren­zen van het Eu­ro­pe­se Sta­bi­li­teits­pact.»

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.