Do­de­lij­ke bac­te­rie teis­tert Is­ra­ël

Metro (Dutch Edition) - - General -

In Is­ra­ël is gro­te pa­niek ont­staan over een mys­te­ri­eu­ze in­fec­tie in de zie­ken­hui­zen. De on­rust ont­stond na­dat plaat­se­lij­ke media be­richt­ten over de do­de­lij­ke bac­te­rie kleb­siel­la pneu­mo­ni­ae, die de voor­bije maan­den aan ruim hon­derd pa­ti­ën­ten het le­ven kost­te. Vol­gens het mi­nis­te­rie van volks­ge­zond­heid is er geen re­den tot on­ge­rust­heid. «De bac­te­rie vormt geen en­kel ge­vaar voor ge­zon­de men­sen, zelfs niet als ze met besmet­te men­sen in con­tact ko­men», klinkt het.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.