Vlieg­tuig vat vuur in In­do­ne­sië

Metro (Dutch Edition) - - General -

jOg­jak­ar­ta Op het In­do­ne­si­sche ei­land Ja­va zijn 22 men­sen om­ge­ko­men bij een brand in een vlieg­tuig. De Boei­ng 737 van lucht­vaart­maat­schap­pij Ga­ru­da schoof bij lan­ding van de baan en brand­de drie­hon­derd me­ter ver­der uit in een rijst­veld. On­der de pas­sa­giers be­von­den zich ook ne­gen Au­stra­li­sche jour­na­lis­ten en di­plo­ma­ten die mee­gin­gen op staats­be­zoek met de mi­nis­ter van bui­ten­land­se za­ken Alexan­der Dow­ner. De In­do­ne­si­sche lucht­vaart kampt al tij­den met een slecht ima­go. Op nieuw­jaars­dag stort­te een vlieg­tuig van bud­get­vlie­ger Adam Air met 102 pas­sa­giers in zee. Vo­ri­ge maand brak een vlieg­tuig van dat­zelf­de Adam Air in twee.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.