Geen am­nes­tie voor krijgs­he­ren

Metro (Dutch Edition) - - World -

ka­bul Er moet geen am­nes­tie ko­men voor Af­gha­nen die oor­logs­mis­da­den heb­ben ge­pleegd ge­du­ren­de de kwart­eeuw strijd die Af­gha­nis­tan heeft door­ge­maakt. Dat heeft de Af­ghaan­se Is­la­mi­ti­sche Raad be­slist. Bei­de ka­mers van het par­le­ment had­den het am­nes­tie­voor­stel aan­ge­no­men. Maar het par­le­ment kan geen am­nes­tie af­kon­di­gen om­dat al­leen de slacht­of­fers de da­ders kun­nen ver­ge­ven, klinkt het. Pre­si­dent Hamid Kar­zai zal de mo­tie waar­schijn­lijk dan ook niet tot wet ver­hef­fen om­dat hij naar ei­gen zeg­gen niets zal te­ke­nen dat te­gen de grond­wet of de is­la­mi­ti­sche grond­re­gels in­druist. Vol­gens het par­le­ment zou am­nes­tie lei­den tot na­ti­o­na­le ver­zoe­ning, maar de VN en men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties vin­den dat Af­gha­nis­tan pas in het rei­ne kan ko­men met het ver­le­den als de krijgs­he­ren be­recht wor­den voor de mas­sa­moor­den en mar­te­lin­gen die ze tij­dens de bur­ger­oor­log heb­ben be­gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.