Pa­pi­a­men­tu wordt of­fi­ci­ë­le taal

Metro (Dutch Edition) - - World -

Het pa­pi­a­men­tu is, naast Ne­der­lands en En­gels, er­kend als of­fi­ci­ë­le taal op de Ne­der­land­se An­til­len. Het is een taal die ont­staan is uit Afri­kaan­se dia­lec­ten, Spaans, Por­tu­gees, En­gels en Ne­der­lands en wordt ge­spro­ken op Cu­ra­çao, Bo­nai­re en Aru­ba. De An­til­li­aan­se on­der­wijs­mi­nis­ter Omay­ra Leef­lang deel­de aan al­le Sta­ten­le­den het eer­ste of­fi­ci­ë­le Pa­pi­a­ments­ta­lig do­cu­ment uit: een ver­ta­ling van ‘Het Ach­ter­huis’ van An­ne Frank.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.