Was­hing­ton ziet over­leg met Noord-Ko­rea door ro­ze bril

Metro (Dutch Edition) - - World -

nEW YOrk De VS en Noor­dKo­rea heb­ben hun bi­la­te­raal over­leg over het nor­ma­li­se­ren van de di­plo­ma­tie­ke be­trek­kin­gen her­vat. De Ame­ri­kaan­se top­on­der­han­de­laarChris­top­her Hill (foto) toon­de zich na de eer­ste ge­sprek­ken ver­ras­send po­si- tief om­dat Noord-Ko­rea zich be­reid toon­de om zijn kern­re­ac­tor snel­ler dan ver­wacht on­bruik­baar te ma­ken. Veel Ame­ri­kaan­se con­ser­va­tie­ven heb­ben noch­tans kri­tiek op de deal met Noord-Ko­rea, die ze zien als een be­lo­ning voor slecht ge­drag van een pro­mi­nent lid van de ‘as van het kwaad’. In­tus­sen heb­ben ook Ja­pan en Zuid-Ko­rea de eer­ste stap­pen ge­zet om hun on­der­lin­ge be­trek­kin­gen te ver­be­te­ren. Zuid-Ko­rea gaat met­een over tot de le­ve­ring van kunst­mest aan de noor­der­bu­ren, ter­wijl de Ja­pan­se re­ge­ring met Py­on­gyang bik­kelt over het lot van ont­voer­de Ja­pan­se bur­gers en her­stel­be­ta­lin­gen voor WO II.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.