Jelt­sin speelt € 30,5 mil­joen kwijt

Metro (Dutch Edition) - - World -

De 76-ja­ri­ge voor­ma­li­ge Rus­si­sche pre­si­dent Boris Jelt­sin is de ei­gen­doms­ak­ten van twee bouw­gron­den in een vil­la­wijk bij Mos­kou ter waar­de van € 30,5 mil­joen kwijt, al­dus het bou­le­vard­blad Komsomo­ls­ka­ja Pra­v­da. De do­cu­men­ten zijn «on­der on­op­ge­hel­der­de om­stan­dig­he­den» ver­dwe­nen. Als de ak­ten in de ver­keer­de han­den val­len, kun­nen op­lich­ters de bouw­gron­den van Jelt­sin zon­der veel pro­ble­men ver­ko­pen, zegt een ju­ri­disch ex­pert in het blad.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.