«Wie biedt meer?»

Metro (Dutch Edition) - - World -

De bur­ge­mees­ter van een dorp­je in Nor­man­dië zal zijn steun in de ra­ce om het Fran­se pre­si­dent­schap ge­ven aan de hoog­ste bie­der. Wie zich kan­di­daat wil stel­len voor de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen heeft vijf­hon­derd hand­te­ke­nin­gen no­dig van ver­ko­zen func­ti­o­na­ris­sen. De ex­treem-recht­se kan­di­daat Jean-Marie Le Pen zei al dat hij mis­schien niet ge­noeg hand­te­ke­nin­gen kan ver­za­me­len. Het geld wordt on­der meer ge­bruikt voor de bouw van een cul­tu­reel cen­trum.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.