Pen­si­oen­fonds in de bouw

Metro (Dutch Edition) - - Business -

De Bel­gi­sche bouw­sec­tor heeft be­slist om een pen­si­oen­fonds op te star­ten. «Het is een be­lang­rij­ke stap in de de­mo­cra­ti­se­ring van de twee­de pen­si­oen­pij­ler, die van het aan­vul­len­de be­drijfs­pen­si­oen», re­a­geert Phi­lip Neyt, de voor­zit­ter van de Bel­gi­sche Ver­e­ni­ging van Pen­si­oen­in­stel­lin­gen. De bouw­sec­tor stelt meer dan 200.000 Bel­gen te­werk, goed voor min­stens 5% van de werk­ne­mers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.