Avia­part­ner breidt uit op Schip­hol

Metro (Dutch Edition) - - Business -

am­ster­dam De Bel­gi­sche grond­af­han­de­laar van ba­ga­ge en lucht­vracht Avia­part­ner gaat zijn Ne­der­land­se te­gen­han­ger Ae­ro Groundser­vi­ces over­ne­men. Het over­na­me­be­drag is niet be­kend­ge­maakt. Avia­part­ner wordt na de over­na­me één van de groot­ste spe­lers in Ne­der­land op het ge­bied van vracht­af­han­de­ling. « We had­den tot nu toe slechts veer­tien werk­ne­mers die zich be­zig­hiel­den met lucht­vracht op Schip­hol. Daar ko­men nu 520 men­sen bij», al­dus di­rec­teur Theo Di­lis­sen van Avia­part­ner. Het be­drijf was wel al een van de groot­ste af­han­de­laars van ba­ga­ge van pas­sa­giers op Schip­hol. Avia­part­ner mikt in haar stra­te­gie op de gro­te vracht­lucht­ha­vens en heeft nu met Schip­hol een gro­te vis bin­nen­ge­haald.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.