Ra­re wet­ten

Metro (Dutch Edition) - - Metronics -

www.dum­b­laws.com Ame­ri­ka­nen staan be­kend om hun bi­zar­re wet­ten. De­ze web­si­te bun­delt al bij­na tien jaar lang de on­no­zel­ste re­gel­tjes in de VS én daar­bui­ten. Zo mag je in Alas­ka geen elan­den be­kij­ken van­uit een vlieg­tuig, is het in Ohio ver­bo­den om vis­sen dron­ken te voe­ren en mo­gen in Io­wa man­nen met een snor geen vrou­wen kus­sen in het open­baar. De eni­ge Bel­gi­sche wet die het lijst­je haalt, is on­der­tus­sen al ach­ter­haald: het was on­ze voor­rang van rechts die je kwijt speel­de wan­neer je ver­traagt of stopt. Maar zo­als be­kend is die re­gel sinds 1 maart ver­le­den tijd...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.